vše  pro  vaše  teplo

Potřebujete teplou vodu? Vytápění? Vnitřní instalace? Stačí zavolat. * * * Navrhneme řešení šité přímo vám. * * * Ušetříme vám vaše peníze. * * * Budeme se o vás pravidelně starat. * * *

 

Buderus Logamax U052 / U054

Nástěnné plynové průtokové kotle s hořákovým automatem UBA H3. Jmenovité výkony 24 a 28 kW. Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění. Velikost kotlů s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kW. Varianty provedení pro zemní nebo zkapalněný plyn. Systém pro odvod spalin je možné instalovat, podle podmínek dané stavby, jako systém závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti, ve sklepě, v patře nebo na půdě. Jedná se o nástěnné plynové kotle pro vytápění, nebo s integrovaným bitermickým výměníkem tepla pro průtokový ohřev TV. Variaty i s integrovaným zásobníkem TV o čistém objemu 48 litrů. Účinnost kotlů až 91,7%. Možné řídit i složitější víceokruhové otopné systémy včetně solárního ohřevu TV pomocí rozšiřujících modulů.

Buderus Logamax U152 / U154

Nástěnné plynové průtokové kotle o jmenovitém výkonu 20 a 24 kW. Emise NOx < 70 mg/kWh, vhodné pro instalace v místech s přísnými emisními limity. Nástěnné plynové průtokové kotle jsou určeny pro etážové vytápění bytů, vytápění rodinných a řadových domků. Kotle jsou ve dvou výkonových variantách (20 a 24 kW) s atmosférickým plynovým hořákem s modulačním rozsahem od 9,1 až 24 kW. Lze kombinovat se závěsnými zásobníky teplé vody o objemu 70 nebo 110 litrů, nebo stacionárními o objemech 120, 160 a 200 litrů• systém odvodu spalin je možné instalovat podle dispozice stavby, jako systém závislý (U154) nebo nezávislý (U152) na vzduchu z prostoru instalace (tj. v místnosti, ve sklepě, v patře nebo na půdě). Vysoký normovaný stupeň využití až 93 % a nízké emise, kotel splňuje požadavky ekologické známky "Modý Anděl", nebo emisní třídu 5 (emise NOx do 70 mg/m3n) dle ČSN EN 483. Žhavící zapalovací elektroda pro tichý provoz při startování hořáku.

Buderus Logamax Plus GB022

Nástěnný plynový kondenzační kotel o jm. výkonu 24 kW. S přípravou TV v externím nepřímotopném zásobníku nebo průtokovým ohřevem. Tento plynový kondenzační kotel je vhodný jak pro novostavby, tak pro modernizace vytápění rodinných, bytových domů i etážových systémů vytápění. Systémy odvodu spalin je možno instalovat dle podmínek stavby jako systém závislý či nezávislý na vzduchu v místnosti. Varianty jen pro vytápění, s přípravou TV v externím zásobníku nebo průtokovým způsobem v deskovém výměníku s volitelnou funkcí „teplého startu“, rozsah modulace výkonu 25 – 100 %, normovaný stupeň využití až 108,5 %.

Buderus Logamax Plus GB152

Plynový kondenzační kotel o jm. výkonu 16 a 24 kW určený pro rodinné domy s možností integrovaného ohřevu TV. Tento kotel je vhodný pro rodinné domky pro jednu, dvě nebo více rodin a také pro řadové domy. Provedení ve výkonových velikostech 16 a 24 kW jako jednotlivý nebo kombinovaný kotel, výkon možno modulovat od 5,3 do 16 nebo 24 kW. Normovaný stupeň využití až 108 %, nízké emise hluku, kombinace s oddělenými zásobníkovými ohřívači vody Logalux HC70, HC110, S120, SU 160-300W a S135/160 RW. Možnost integrovaného ohřevu TV systémem THERMO-quick s regulací výstupní teploty teplé vody.

Buderus Logamax Plus GB152T

Plynový kondenzační kotel o jm. výkonu 16 a 24 kW se zabudovaným zásobníkem TV o obsahu 83 a 150 litrů nebo s bivalentním solárním zásobníkem s vrstveným nabíjením o obsahu 170 litrů určeným pro rodinné domy. Kondenzační plynový kotel ve dvou výkonových řadách o 16 a 24 kW, s integrovaným zásobníkem 83, 150 nebo 170 litrů. Jednoduché hydraulické napojení s integrovaným přepouštěcím ventilem vhodné pro standardní hydraulické řešení, integrovaný výměník tepla SpirAL z žebrovaných trubek ze slitiny hliníku a křemíku, normovaný stupeň využití až 108 %. Kotel má integrováno: napouštěcí/vypouštěcí kohout a pojistný ventil přepouštěcí a třícestný přepínací ventil membránovou expanzní nádobu o objemu 18 litrů.

Buderus Logamax Plus GB112

Plynový kondenzační kotel s jm. výkony 24 až 60 kW. Určený převážně jak pro jednogenerační a dvougenerační domky, tak i pro větší objekty. Tyto nástěnné plynové kondenzační kotle jsou určeny pro etážové vytápění bytů, vytápění rodinných a řadových domů. V kaskádovém provozu vhodné i pro vytápění větších objektů (výkon až 480 kW), bohatá nabídka výkonových variant (24, 24 T25, 29, 43, 60 kW), lze kombinovat se závěsnými zásobníky teplé vody o objemu 75 litrů, nebo stacionárními o objemech 120, 160 a 200 litrů Systém odvodu spalin je možné instalovat podle dispozice stavby, jako systém závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti, ve sklepě, v patře nebo na půdě. Normovaný stupeň využití až 109 %, extrémně nízké emise zajišťují splnění požadavků ekologické známky "Modrý Anděl".


Buderus Logamax Plus GB162

Plynový kondenzační kotel o jm. výkonu 80 až 100 kW. Tento kotel je vhodný pro bytové domy, jakož i komerční a průmyslové podniky. Bezproblémové skládání kotlů do kaskád až 8-mi kotli, rozsah modulace výkonu 19 – 100%, normovaný stupeň využití až 110%, nízké emise hluku, keramický plošný předsměšovací hořák pro minimální emise škodlivin.