vše  pro  vaše  teplo

Potřebujete teplou vodu? Vytápění? Vnitřní instalace? Stačí zavolat. * * * Navrhneme řešení šité přímo vám. * * * Ušetříme vám vaše peníze. * * * Budeme se o vás pravidelně starat. * * *

 

VAG 4000 Digitální ekvitermní regulace vytápění

Digitální ekvitermní regulace pro řízení kotle, s displejem pro odečítání času a teplot. Rychlé a přesné určení venkovní, natápěcí a pokojové teploty.

- letní a zimní čas

- dodatečný spořivý provoz

- možnost externího čidla pokojové teploty

- dočasné přerušení programu

- dvoudrátová instalace

- zálohování bez baterie

- různé modely pro řízení: kotel a čerpadlo, směš. ventil a čerpadlo, dva kotle a čerpadlo, podlahové topení.

BC 130 Univerzální řízení bojleru

Univerzální regulace pro přípravu teplé užitkové vody nepřímonatápěným bojlerem připojeným ke kotli. Řízení třícestného ventilu pro přepínání topení / bojler. Teplota TUV je měřena bojlerovým termostatem, který je součástí regulace.

- pro pokojové termostaty 24V

- nastav, teplota TUV od 10°C do 70°C

- pro ventily 24V max. 8W

- externí časový spínač

- vhodná pro většinu kotlů

TK 102 Kaskádový řadič pro dva kotle

Řízení kaskády s časovou charakteristikou s řídícím vstupem zap./ vyp. Optimální výsledky při řízení moderní ekvitermní regulací (např. VAG 4000P).

- automatická změna pořadí zapínání kotlů po 100 provozních hodinách prvního kotle

- nezávislé nastavení periody pro připojení a odpojení kotle v kaskádě

MK 104 Kaskádový řadič pro dva až čtyři kotle

Řízení kaskády s časovou závislostí pro 2 až 4 kotle. Stabilní regulace s použitím řízení třístavovým vstupem (např. VAG 4000MP) nebo systémem zap./ vyp.

- nezávislé nastavení periody pro připojení a odpojení kotle v kaskádě

- volitelný výstup pro řízení čerpadla

- automatická nebo ruční měna pořadí zapínání kotlů

HMR 1.05 a 2.05 Modulační kaskádová regulace pro 5 kotlů

Řízení kaskády max. 5 kotlů Nefit / Bergen po sériové sběrnici s každou jednotkou kotle.

- volba způsobu nabíhání kotlů

- ekvitermní regulace

- sběrnice RS 232 a RS 485

- řízení více kotlů zapojením několika regulací

- protimrazová ochrana

- řízení oběhového čerpadla

- integrovaná příprava TUV

- dálková správa systému programem Multiwin na PC

HMR 1.02 a 2.02 Rozšíření regulací Modu Line pro 2 kotle

Rozšiřující modul regulací typu Nefit ModuLine pro řízení kaskády 2 kotlů Nefit / Bergen s komunikací po sériové sběrnici s každou jednotkou kotle.

- pohotové řešení malých kaskád

- externí hlášení poruch

- jednoduchá obsluha

- řízení oběhového čerpadla

- přenos kódů kotle na regulaci ModuLine

- automatické střídání kotlů

- snadná instalace