vše  pro  vaše  teplo

Potřebujete teplou vodu? Vytápění? Vnitřní instalace? Stačí zavolat. * * * Navrhneme řešení šité přímo vám. * * * Ušetříme vám vaše peníze. * * * Budeme se o vás pravidelně starat. * * *

 

Rinnai, regulovatelný průtokový ohřívač teplé vody!

V převážné většině se lidem, kteří chtějí zajistit ohřev teplé vody vybaví nejprve pojem bojler nebo kombinovaný kotel. To je dáno velkou tradicí použití těchto způsobů ohřevu vody, které jsou dobou prověřeny a poměrně spolehlivé. V 70. tých letech, kdy se začínalo s kombinovanými kotli, byl nejžádanější výkon kotle 20 až 30 kW. Tomuto výkonu se také přizpůsobilo technické řešení kombinovaných kotlů konstruovaných s jedním hořákem a výměníkem, který ohříval také teplou vodu. V dnešní době jsou stavby lépe izolované a nároky na výkon pro topení postupně klesají na dnes už běžných 5 až 12 kW. Na rozdíl od toho nároky na množství teplé vody stále rostou a odpovídající výkon pro její přípravu se pohybuje okolo 30 až 50 kW.

Rinnai je japonský výrobce plynových spotřebičů. Zároveň je světovou jedničkou v oblasti regulovaných průtočných ohřívačů teplé vody. Stálý tlak na vývoj a výrobu vyústil ve zkonstruování zatím nejdokonalejšího zařízení pro ohřev teplé vody: regulovaný průtokový ohřívač. Ročně se vyrobí více než 2 000 000 kusů těchto dokonalých zařízení.

V Evropě zůstal stát vývoj zařízení pro ohřev teplé vody dlouho na místě. Tak jako u nás a v okolních zemích se vyvíjely spíše plynové kotle, byl jinde ve světě v zemích s teplejším klimatem orientován vývoj spiše směrem k zařízením na ohřev teplé vody. V této oblasti se podařilo vyvinout jakýsi „super ohřívač" teplé vody: Rinnai. Jeho koncepce se však diametrálně liší od bojlerů a zásobníkových ohřívačů teplé vody jak je dnes běžně známe.

Některé základní vlastnosti:

- Kompaktní provedení s výkonem do 70 kW

- Naprosto stálá výtoková teplota

- Jednoduché řazení více ohřívačů paralelně (kaskády)

- Flexibilita a možnost nasazení pro různé účely

- Relativně nízké pořizovací náklady na zajištění velkého množství teplé vody

- Žádné statické ztráty tepla

- Teplá voda je připravována jen tehdy, kdy je potřeba

- Možnost kombinace také se zásobníkem

- Protimrazová ochrana ve venkovních provedeních

- Vyloučená možnost nákazy bakterií Legionella

Rinnai průtokové ohřívače vody jsou zvláště vhodné pro komerční použití, kde se již osvědčily. Jejich nasazení je možné například:

- v hotelech

- v nemocnicích

- v rekreačních kempech

- v restauracích

- v pečovatelských domech

- ve sportovních zařízeních

- v ustájeních zvířat

- v chovech koní

- v masném průmyslu