vše  pro  vaše  teplo

Potřebujete teplou vodu? Vytápění? Vnitřní instalace? Stačí zavolat. * * * Navrhneme řešení šité přímo vám. * * * Ušetříme vám vaše peníze. * * * Budeme se o vás pravidelně starat. * * *

 

Remeha GAS 210 ECO PRO

Stacionární kondenzační kotel s regulací výkonu od 18% do 100%.


• Sekce výměníku odlity z korozivzdorné slitiny hliníku

• Hořák s Premix technologií a s hlídáním poměru plyn/vzduch
• Kompletně sestavený a přednastavený kotel
• Ultimativně kompaktní s půdorysem cca 0,5 m2
• Nízká hmotnost
• Přehledný a jednoduchý ovládací panel s LCD displejem
• Nízká spotřeba elektrické energie
• Provoz jako otevřený nebo uzavřený spotřebič
• Nízká hlučnost

Rychlým technologickým vývojem v oblasti větších stacionárních kotlů a aplikací technologických řešení dříve používaných pouze pro některé druhy kotlů i v ostatních oblastech se postupně snižuje rozdíl v možnostech použití stacionárních a závěsných kotlů. V oblasti závěsných kotlů již není problém realizovat výkon okolo 100 kW (např. Bergen Master Line 115) a naopak v oblasti stacionárních kotlů je z důvodu možnosti široké modulace výstupního výkonu vidět kondenzační kotle, které i při výkonu 20 kW mají vysokou účinnost.

Vedle závěsných kondenzačních kotlů pod značkou Bergen dodáváme nyní na český trh také stacionární kondenzační kotle Remeha. Novým typem z řady stacionárních kotlů je Remeha GAS 210 ECO PRO. Jedná se o kompaktní stacionární kondenzační kotel, který se vyznačuje velkým rozsahem modulace výkonu 18 až 100% a optimálním vybavením v kombinaci s mnoha aplikačními a provozními možnostmi. Již z názvu je patrné, že důraz je kladen na ekologii a ekonomiku provozu a konstrukce je navržena s ohledem na snadnou obsluhu a servis. Bylo použito co nejméně dílů a jejich uspořádání bylo provedeno maximálně přehledně. Výsledkem jsou nízké náklady na provoz a pružnost nasazení v provozu. Kotel je určen pro provoz na zemní plyn a propan a dodávány jsou 4 typy provedení sjmenovitým výkonem (50/30 °C): 93, 123, 179 a 217 kW. Výhodou při instalaci je dodávka kompletně smontovaného, přednastaveného a testovaného kotle s maximálně kompaktními rozměry a poměrně nízkou hmotností. Pro snadnou manipulaci a usazení na místo v kotelně jsou do konstrukce přidána pojezdová kolečka a šířka kotle byla volena tak, aby bylo možné projít dveřmi s běžnou šířkou. S půdorysem jen o málo přesahujícím 0,5 m2 zabírá kotel jen málo místa. Sekce výměníku jsou odlity z korozivzdorné slitiny hliníku s pasivovaným povrchem. Tím je zaručeno jen malé znečišťování kotle i při intenzivním kondenzačním provozu a téměř bezúdržbové provedení spalovací komory. Enormně nízké emise jsou zaručeny použitím hořáku s Premix technologií a s kontrolovaným poměrem plyn/vzduch ve spalovací směsi v celém výkonovém rozsahu. Moderní řídicí elektronika kotle „Comfort Master", zajišťuje spolehlivou dodávku tepla. Kotel přitom přiměřeně reaguje na negativní vlivy ovlivňující jeho funkci (nedostatek vody, nedostatečný průtok, nedostatek vzduchu aj.). V těchto případech kotel není odstaven do poruchového stavu, pouze snižuje nejprve svůj výkon a v případě nutnosti je jeho funkce blokována nebo je regulací vypnut, následně po nějaké době startuje znovu. Pokud nedojde ke skutečně nebezpečné situaci, kotel se opakovanými starty snaží udržet dodávku tepla. Zvláštním příslušenstvím je druhý vývod vratné větve, který může mít kladný vliv na průběh teplot v kotli v případě, že v topném okruhu jsou použity topné sekce s různým teplotním spádem. Remeha GAS 210 ECO PRO je i při maximálním výkonu velmi tichý. Jeho instalaci lze doporučit i na místa, která jsou z hlediska hluku kritická bez toho, aby bylo potřeba zajistit další dodatečné odhlučnění. Kotel je navržen i s ohledem na možnost kaskádového zapojení. Při přetlakovém společném odvodu spalin je použita motorická komínová klapka, aby nedocházelo k proudění spalin z ostatních kotlů přes kotel, který není v provozu. Malá šířka a hloubka kotle umožňuje realizaci kaskádové kotelny o výkonu 400 kW (2 x GAS 210-200) na ploše menší než 1,2 m2! S prostorem potřebným pro údržbu a servis kotle lze takovou kotelnu realizovat v místě menším než 3 m2.